- Liên Minh nào thủ thành đến 21h00 sẽ là Liên Minh chiến thắng.


Giải thưởng Guil chiến thắng : DapCho

300b + 300s
3 Sói Tinh Thường

Liên minh thua cuộc
500.000 Gcoin ( Yêu cầu có trên 10 thành viên tham gia CTC)