LINK TẢI LẠI GAME :
https://sum.vn/Jcroc


HOẶC VÀO
http://dl.muhanoi.net.vn/ ( Nhớ F5 hoặc chờ 10S rồi tải )
Nội dung bảo trì :

- Nâng cấp máy chủ
- Thêm hệ thống bảo mật cho máy chủ
- Cập nhật lại Client Game ( Sẽ có link tải lại game )
- Cập Nhật Lại Sự Kiện Game :
http://forum.muhanoi.net.vn/showthread.php?759
Thân !