Đua Top Aphatest máy chủ Huyền Thoại
Thời gian : Bắt đầu lúc :
ngày 19-10-2019 đến 17:00 ngày 17-10-2019
Nội dung sự kiện:


Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật ở BXH ALL sẽ được phần thưởngTOP Phần Thưởng
Top 1200.000 Gcoin


Top 2150.000 Gcoin

Top 3


100.000 Gcoin